Home / Các kiểu câu / Câu lancer

Câu lancer

Kinh nghiệm và kỹ thuật câu lăng xê

Máy ngang

Kinh nghiệm và kỹ thuật câu lăng xê chúng ta có thể chia làm 2 phần: Đồ dùng chuyên dụng cho kiểu câu lăng xê, và kỹ thuật câu lăng xê. Ở bài viết CÂU LĂNG XÊ LÀ GÌ? KỸ THUẬT CÂU LĂNG XÊ chúng ta đã hiểu được câu lăng xê là …

Read More »